Tymiński Aleksander

Pseudonim „Kazimierz”
Placówka Piekoszów w Obwodzie Kielce

–od ? do styczeń 1945 r. kierownik Referatu IV Kwatermistrzostwo Placówki Piekoszów,