Górski Jan

Jan Górski z żoną Ireną - w Dąbrowie pod Warszawą 1943 r.

Pseudonim: Faraon”
Stopień wojskowy: por./mjr
II zastępca Szefa Oddziału II Wywiad Komendy Okręgu Kielce

-Podczas II RP oficer 15 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty.
-W kampanii obronnej 1939r. przechodzi z nią szlak bojowy.
-Ciężko ranny podczas obrony Warszawy ( w Wawrzyszewie).
-Od 27 września 1939r. znalazł się w szpitalu w Laskach koło Warszawy, gdzie przebywał przez 5 miesięcy lecząc rany.
-Już podczas pobytu w szpitalu w Laskach nawiązał kontakt z konspiracją.
-Po opuszczeniu szpitala ukrywa się pod fałszywym nazwiskiem Kaliski i mieszka w podwarszawskiej Dąbrowie.
-Od luty 1941r. skierowany do Okręgu Kielce gdzie obejmuje funkcję II zastępcy Szefa Oddziału II Wywiad Komendy Okręgu., którą piastuje do stycznia 1945r.
-W październiku 1941r. żenił się z Ireną, która została specjalną kurierką II Oddziału. Życie dzielili pomiędzy działalność konspiracyjną w okręgu i mieszkanie w Dąbrowie.
-Wkroczenie wojsk sowieckich zastało go w styczniu 1945 roku w Częstochowie. W obawie przed aresztowaniem zaczął się wraz z żoną ukrywać, zmieniając często miejsce pobytu.
-Ujawnił się prawdopodobnie w 1947r.

Jan Górski - podczas akcji "Zemsta"

-Jesienią 1948 r. przyjechał do Warszawy, gdzie uzyskał pracę w Centrali Rybnej. Wraz z kilkoma innymi osobami zorganizował komitet odbudowy domu przy ul. Nowosieleckiej 22. Dom ten zniszczony w 60% przeznaczony był do rozbiórki.