Szymbierski Leon

Zdjęcie z okupacji.

Pseudonim: „Orzeł”.
Stopień wojskowy: ppor.
Obwód Częstochowa.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Nie wiadomo skąd pochodził, ani jaki był jego przebieg służby w okresie II RP oraz w konspiracji.
W dniach 12-13 czerwca 1943r. brał udział, jako przedstawiciel Obwodu Częstochowa, w naradzie zorganizowanej przez Jana Piwnika „Ponurego” na Wykusie. Zebrali się tam Szefowie Kedyw w Obwodach, albo osoby, które do tej funkcji były planowane.
22 lipca 1943r. zgłosił się na skrzynkę kontaktową Mieczysława Tarchalskiego „Marcin” bowiem popsuł mu się rower którym jechał do Komendy Okręgu. Odwiedził obozowisko i poprosił o zgodę na pozostanie w oddziale. Decyzję zaakceptował później przedstawiciel Kedyw Komendy Okręgu.
Prawdopodobnie w początkowym okresie pełnił funkcję zastępcy dowódcy liniowego oddziału (ppor. Przemysław Schutz „Ludwik”) i był odpowiedzialny za przyjmowanie od nowo wstępujących partyzantów danych, które były następnie szyfrowane.
Od końca września 1943r. dowódca plutonu II. Funkcję pełnił do 15 grudnia 1943r. kiedy nastąpiła demobilizacja na okres zimy.
Do Komendy Obwodu docierały skargi na jego zachowanie: pijaństwo oraz złe traktowanie ludności cywilnej. Za co został upomniany.
W ciągu zimy 1943/44r. zbliżył się do „Ignaca” i „Modlina” z którymi razem kwaterował.
Brał udział w akcji opanowania Włoszczowy, ale później odszedł na kwaterę ze względu na stan zdrowia.
Oskarżony o współpracę z Niemcami. Śledztwo prowadzili oficerowie Inspektoratu Częstochowa. Nie znamy dowodów współpracy, ale został skazany na karę śmierci.
Wyrok wykonano 5 maja 1944r.