Lorenz Maksymilian Stefan

Pseudonimy: „Adam”, „Katarzyna”
Stopień wojskowy: ppor./por.
Dowódca I batalionu 4 pp Leg.

Lorenz "Katarzyna" podczas akcji Burza

Urodził się 22 lipca 1913 r. w Rzeszowie,
-od 19 września 1934 do 15 lipca 1935 był słuchaczem IX Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu,
-po ukończeniu kursu i awansie na kaprala odbył praktykę w 6 Pułku Strzelców Konnych w Żółkwi,
- 1 stycznia 1938 roku awansowany na podporucznika w korpusie oficerów kawalerii,
-15 września 1938 został przyjęty na IX Kurs Aplikacyjny Oficerów Młodszych w Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu,
-w połowie lutego 1939, po zakończeniu części teoretycznej kursu, przydzielony został do 8 Dywizjonu Żandarmerii w Toruniu w celu odbycia praktyki,
-31 sierpnia 1939 roku, po ogłoszeniu mobilizacji powszechnej, objął dowództwo nad pododdziałem nadwyżek 8 dywizjonu żandarmerii,
-3 września na czele tego pododdziału wyjechał transportem kolejowym ze stacji Toruń Mokre do Staszowa koło Lwowa, gdzie znajdował się Ośrodek Zapasowy Żandarmerii,
-22 września dotarł do Lwowa, gdzie otrzymał zadanie zorganizowania plutonu krajowego żandarmerii Lwów Podzamcze. Zanim przystąpił do wykonania powierzonego mu zadania została ogłoszona kapitulacja załogi miasta,

-idąc na zbiórkę oficerów przed siedzibą Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VI został zatrzymany na ulicy przez patrol bolszewicki. Po półgodzinie udało mu się zbiec,
-działa w konspiracji na terenie okupacji sowieckiej,

-w 1941 roku przeniesiony na teren okupacji niemieckiej działa w Generalnej Guberni,

Lorenz "Katarzyna" podczas marszu na Warszawę

-w 1942 roku żołnierz Związku Walki Zbrojnej w Obwodzie Opoczno,
-następnie jako „Adam”, szef kontrwywiadu Okręg Kielce w ramach NSZ,
-od końca czerwca 1944 r. skierowany do oddziału Wybranieccy gdzie ma kwaterę przygotowując do akcji Burza,
-od początku sierpnia dowódca I batalionu 4 pp Leg.
-7 września 1944 r. zdemobilizowany i przeniesiony do konspiracji, 
-w 1945 przedostał się z kraju do Włoch, gdzie przyjęty został do II Korpusu Polskiego,
-15 kwietnia 1946 awansował na porucznika ze starszeństwem z 7 marca 1944 w korpusie oficerów żandarmerii. Po ukończeniu Kursu Oficerów Żandarmerii w Urbino przydzielony został do dyspozycji dowódcy żandarmerii Bazy II Korpusu Polskiego, ppłk. Edwarda Czuruka,
-po rozwiązaniu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie wstąpił do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia,
-był długoletnim prezesem Zarządu Koła Oddziałowego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Nr 106 „Żandarm” w Londynie,
-od 20 czerwca 1979 do 17 grudnia 1983 był podsekretarzem stanu w Rządzie RP na uchodźstwie w Londynie,
-1 stycznia 1964 r. awansowany na majora przez gen. broni Władysława Andersa
Zmarł 16 kwietnia 1988 w Londynie