Białek Tadeusz

Pseudonim: „Kazik”.
Oddział partyzancki Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilk”.
Oddział partyzancki „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.
1 kompania I batalionu 4 ppLeg.

-Urodzony w 1922 r.
-Żołnierz oddziału partyzanckiego Obwodu Kielce Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilk”.
-Od lipiec 1944 roku, wraz z całym oddziałem, wchodzi w skład oddziału partyzanckiego Obwodu Kielce „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.
-Podczas akcji Burza „Wybranieccy” tworzą 1 kompanię I batalionu 4 ppLeg.
-Poległ 27.09.1944r. w Zakrzowie (przysiółek Zakrzówek) gdzie kwaterujących partyzantów zaskoczyli Niemcy. Rannego w czasie wycofywania się „Kazika” dobili Niemcy.
-Pochowany pierwotnie wraz z innymi poległymi w lesie w pobliżu Zakrzowa. Po wojnie jego ciało przeniesiono na Cmentarz Partyzancki w Kielcach i pogrzebano w kwaterze: 285.