Górski Ryszard

Pseudonim: „Żubr”.
Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

W konspiracji od kwietnia 1940r., składał przysięgę przed drzwiami kościoła w Bogorii.
Łącznik placówki oraz kolporter prasy. Docierał m.in. do Klimontowa.
Przeszedł kurs sanitarny w placówce.