Piekarski Stanisław

Pseudonim: „Pomsta”
Oddział II Wywiad Komendy Okręgu Kielce.

-Wchodzi w skład specjalnego zespołu podlegającego bezpośrednio szefowi Oddziału II Wywiad Komendy Okręgu. W zespole były osoby które ze względu na zajmowane stanowisko były cennym źródłem informacji.