Orliński Ryszard

Pseudonim: „Zamęt”.

Żołnierz z Plutonu 203 w Placówce Końskie, Obwód Końskie.

     Absolwent koneckiego Gimnazjum i Liceum rocznika 1938. Odbył pełny kurs Szkolnego Przysposobienia Wojskowego.
-Jesienią 1939 roku wstąpił do konspiracji organizowanej w Końskich przez sierżanta Stanisława Szczepanika „Młot” skupiającej członków Polskiej Partii Socjalistycznej.

-Grupa ta podporządkowała się w 1940 roku ZWZ tworząc tzw. „pluton robotniczy” – później pluton 203 podporządkowany bezpośrednio Komendantowi Miasta. W plutonie „Zamęt” był dowódcą jednej z drużyn.
-Od początku stycznia 1942 do połowy czerwca 1942 roku uczestniczy w Pierwszym Zastępczym Kursie Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty organizowanym przez Komendę Obwodu. Po zdaniu egzaminu został mianowany kapralem podchorążym.
-Od jesieni 1942 roku do wiosny 1943 roku brał z podległymi sobie żołnierzami w akcjach dywersyjnych prowadzonych przez cichociemnego Waldemara Szwieca „Robot”.
-Po aresztowaniu w dniu 20 sierpnia 1943 roku dowódcy plutonu jego następca Ludwik Borowiecki „Odmęt”, „Młot II” stopniowo rozluźniał związki z AK, aż ostatecznie przeszedł do Armii Ludowej. „Zamęt” tak jak większość żołnierzy plutonu przeszedł do AL.
-Po 1945 roku rozpoczął studia medyczne. Po ich zakończeniu pracował jako lekarz przez kilka lat w Końskich, a następnie przeniósł się do Kielc.