Piechowski Roman

Pseudonimy: „Robert", "Ryś", „Klon”
Stopień wojskowy: kpt./mjr
Kielecki Pułk Piechoty ze składu Kieleckiej Brygady Piechoty Armii Krajowej

Piechowski Roman „Robert” zdjęcie z czasu okupacji

-w latach 1912-1914 uczęszczał do Szkoły Leśnej w Bikłanach w guberni Ufimskiej w Rosji,
-w latach I wojny światowej walczył w armii rosyjskiej,
-od listopada 1917 roku we Wschodnim Korpusie Polskim,
-od października 1918 roku w Polskiej Organizacji Wojskowej,
-wojnę polsko-bolszewicką ukończył w stopniu porucznika,
- po zakończeniu wojny rozpoczął pracę w Okręgowej Izbie Kontroli w Kielcach na stanowisku rachmistrza,
-1 lutego 1923 roku przeszedł do pracy w lasach państwowych obejmując stanowisko leśniczego leśnictwa Zalesie w ówczesnym nadleśnictwie Kielce. Zamieszkał na osadzie w Szewcach,
-1 grudnia 1930 roku w związku z utworzeniem nadleśnictwa Dyminy przeszedł do pracy w tym nadleśnictwie nie zmieniając miejsca zamieszkania. Na stanowisku tym pozostał do rozpoczęcia wojny,
-podczas okupacji związał się z Narodową Organizacją Wojskową, a później z Narodowymi Siłami Zbrojnymi,
-w październiku 1943 roku pełnił funkcję Szefa Oddziału IV (Kwatermistrz) w Komendzie Okręgu V (Kielce) i jednocześnie funkcję Komendanta Powiatu Nr 3 (Kielce-Południe) NSZ. Używał wówczas pseudonimów: „Robert”, „Ryś”, „Rogiński”,
-od wiosny 1944 roku pod pseudonimem „Robert Ogiński” pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Okręgu V (Kielce) NSZ,
-W pierwszej połowie (czerwiec?) 1944r. podporządkowuje się umowie scaleniowej i przechodzi do Armii Krajowej,
-Od sierpnia 1944r. dowódca Kieleckiego Pułku Piechoty w ramach Kieleckiej Brygady Piechoty AK,
-Pod koniec sierpnia 1944r. pułk zostaje rozformowany (żołnierze przechodzą do innych oddziałów bądź do konspiracji).
- w okresie od 02.09.1946 r. do 31.12.1959 r. zatrudniony w Lasach Państwowych

Od lewej strony: Jan Górski - racjonalizator z Nadleśnictwa Dyminy i Roman Piechowski - nadleśniczy.