Zowall

Pseudonim: "Jur".

Od 1943r. do 25 września 1943r.roku Kierownik Referatu walki cywilnej Oddziału VI BIP Komendy Okręgu.