Chmielowski Bolesław

Pseudonim: „Luboń”.
Stopień wojskowy: plutonowy podchorąży.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Urodził się 3 listopada 1911r. w Kudryńcach nad Zbruczem. Ojciec Stanisław prowadził tam rodzinny folwark.
Przed wybuchem wojny rozpoczął studia na architekturze.
Przeszedł kurs w szkole podchorążych.
Od marca 1942r. przebywał na terenie Gminy Maluszyn, Obwód Radomsko, ale nie należał do organizacji.
20 lipca 1943r. żandarmi przyjechali go aresztować i od tej chwili zaczął się ukrywać. Konstanty Wodzisławski „Zagon” skierował go na konspiracyjną kwaterą do Antoniego Musiała „Zaklika”, a następnie uzyskał skierowanie do oddziału partyzanckiego.
22 września 1943r. został żołnierzem oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”.
W oddziale przebywał do 15 grudnia 1943r. kiedy nastąpiła demobilizacja na zimę.
Zimę spędził na melinie u A.Musiała „Zaklika”, ale wiosną nie powrócił do oddziału.
Istnieją niepotwierdzone informację, że latem 1944r. został skierowany do Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, ale brak potwierdzenia.
Pewne jest, że nawiązał kontakt z AL. i brał udział w kilku akcjach. W grudniu 1944r. został nawet ranny w nogę.
Po 1945r. wyjechał do Warszawy gdzie ukończył architekturę. Pracował także w Filmie Polskim i w budownictwie.
W latach 50-tych w stopniu majora był członkiem władz okręgu ZBOWiD.
Zmarł 20 marca 1985r.