Drewicz Mieczysław

Drewicz Mieczysław - zdjęcie przedwojenne

Pseudonimy: „Jan”, „Warren”, „Urban”
Stopień wojskowy: por./kpt
Komenda Obwodu Kielce
Podczas akcji Burza 4 ppLeg AK

-Urodził się w 1914r. w Kielcach.
-Mieszkaniec majątku Wydrzysz, koło Łabędzinowa na terenie Gminy Morawica.
-Ukończył Gimnazjum i Liceum im. Stanisław Kostki w Kielcach.
-Wspólnie z bratem oddali majątek w dzierżawę sami zostawiając sobie jedynie część pomieszczeń w budynku mieszkalnym.
-Oficer zawodowy 73 Pułku Piechoty.
-We wrześniu 1939r. w stopniu porucznika dowódca 5 kompanii II batalionu 73 pp bierze udział w kompanii jesiennej.
-Po powrocie do Kielc wstępuje do SZP i rozpoczyna tworzenie struktur Referatu II Wywiad w Obwodzie Kielce.
-Posługuje się wtedy fałszywymi dokumentami na nazwisko Jan Sieczkowski.
-Wiosną 1942r. przeniesiony na stanowisko szefa Referatu III Operacyjno-Wyszkoleniowy.
-W sierpniu 1944r. szef sztabu i oficer operacyjny 4 pp Leg AK.
-Zmarł w 1968r. Pochowany na cmentarzu w Kielcach.