Król Tadeusz Karol

Pseudonimy: „Dołęga”, „Gerwazy”, „Michał”.

Inspektor Częstochowski.

Młodość i wojsko

Urodził się 28 XI 1896 we Lwowie. Syn Wiktora i Marii z d. Śliwińska. Uczęszczał do gimnazjum realnego, potem do Szkoły handlowej we Lwowie, gdzie zdał maturę.
-Od 1912 działa w Drużynach Strzeleckich, gdzie odbył przeszkolenie wojskowe.
-Od VIII 1914 w Legionach Polskich. Odbył kampanię kielecką.
-Od III 1915 służy w 2 pp Leg. Ukończył kurs oficerów Legionów.
-Awansowany 1 IV 1916 do stopnia ppor.
-Walczył na froncie karpackim. W bitwie pod Rarańczą 15 II 1918 odznaczył się męstwem i odwagą.
-W bitwie pod Kaniowem 11 V 1918 dowodził 7 kompanią 2 pp Leg. osłaniając odwrót Polskich Oddziałów. Za wykazane męstwo na polu walki odznaczono go VM kl. 5 /nr 7005/.
-Po zakończeniu walk przedostał się na Kubań i wstąpił tam do Polskiego Oddziału.
-Do IV 1919 walczył z szeregach 4 DS. gen. L. Żeligowskiego.
-Awansowany do stopnia por. w V 1919 powraca do Polski i wstępuje do WP.
-Służy w 33 pp, w którego szeregach uczestniczy jako d-ca kompanii, potem baonu w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920.
-Po zakończeniu wojny służy w 2 pp Leg.
-Zweryfikowany przez MSWoj. w 1922 w stopniu kpt. sł. st. z starszeństwem 1 VI 1919.
-W latach 1923-1926d-ca III baonu w 85 pp w Nowowilejce.
-Awansowany do stopnia mjr-a sł. st. 15 VIII 1924.
-Od 1927 kwatermistrz 26 pp we Lwowie, potem do 1931 w 39 pp w Jarosławiu.
-W latach 1931-1937 k-dt PKU w Kaliszu.
-Od 15 VIII 1937 k-dt 18 Baonu, JHP,

II wojna światowa

Batalionem tym dowodził podczas kampanii obronnej 1939r.
-Następnie d-ca 178 pp rez. w składzie 50 DP Rez. Walczył z wrogiem na Polesiu, Wołyniu oraz Lubelszczyźnie. Po walkach unika niewoli.
-W latach 1939 – 1941 przebywał na Lubelszczyźnie, gdzie działa w konspiracji ZWZ. Wg niepotwierdzonych informacji pełnił funkcję Komendanta Inspektoratu Północnego pod ps. „Bronisław”.
-Od połowy 1941r. w Warszawie.
-We wrześniu 1942r. skierowany przez KG AK do Okręgu Kielce AK z nominacją na stanowisko Inspektora Częstochowskiego. Funkcję pełnił do rozwiązania AK 19 I 1945r.

 

Za Sowieta

-Następnie czynny w strukturach poakowskich NIE/DSZ.
-Awansowany rozkazem KG AK z 23 I 1945r. do stopnia ppłk-a sł. st. piechoty z starszeństwem 1 I 1945.

-W sierpniu 1945r. ujawnił się w ramach akcji „Radosława”. Po rejestracji w RKU w Krakowie zostaje wcielony do WP, ale do 1947r. pozostawał bez przydziału.
-W 1947r. przeniesiony w stan spoczynku. Mieszkał w Krakowie, gdzie pracował zawodowo do czasu przejścia na emeryturę w 1961r.
Zmarł w Krakowie 17 października 1969r. Pochowany na cmentarzu w Gdyni.