Maruszewski Julian ksiądz

Pseudonim: „Rogala”  

Dziekan Referatu Duszpasterstwa Komendy Okręgu Kielce AK

Kapelan 3 ppLeg. AK

Szef służby duszpasterskiej 2 Dywizji Piechoty AK

Szefem służby duszpasterstwa Korpusu Kieleckiego AK

Ksiądz Julian Maruszewski

Urodził się 5 VI 1907 r. w miejscowości Stefanówek (gmina Staszów).

-od 1926 r. student WSD w Sandomierzu,

-4 VI 1933 r. przyjął święcenia kapłańskie,

-jego pierwszą parafią było Jastrzębie koło Radomia,

-w 1935 r. zostaje mianowany Sekretarzem Generalnym Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej,

-w 1936 r. dzięki wsparciu biskupa sandomierskiegp otwiera w Wąchocku w domu poklasztornym Katolicki Uniwersytet Ludowy,

-pod koniec 1939 roku skierowany do parafii Przybysławice w gminie Ożarów gdzie został proboszczem,

-od stycznia 1940 r. pod pseudonimem „Rogala” był  członkiem ZWZ-AK,

-pod koniec 1942 roku został powołany na dziekana samodzielnego Referatu Duszpasterstwa, który podlegał bezpośrednio Szefowi Sztabu Komendy Okręgu Kielce,

-plebania w Przybysławicach jest dwukrotnie celem napadów bojówek PPR/GL, którzy według przekazów mieszkańców wioski chcieli zlikwidować księdza. Za każdym razem ostrzeżony ukrywa się unikając śmierci.

-w pierwszych dniach sierpnia 1944 r. bierze udział w mobilizacji 3 ppLeg. która ma miejsce w Kraszkowie. Wchodzi w skład dowództwa pułku jako jego kapelan,

-prawdopodobnie około 15 sierpnia 1944 r. zostaje szefem służby duszpasterskiej 2 Dywizji Piechoty AK,

-od 20 sierpnia (?) zostaje szefem służby duszpasterstwa Korpusu Kieleckiego AK. Funkcje pełni do 27 września 1944 roku, kiedy nastąpiło rozwiązanie korpusu.

-po demobilizacji nie powrócił do swojej parafii (strefa działań frontowych), ale zatrzymuje się u sióstr zakonnych przy Klasztorze Jasnogórskim i aż do stycznia 1945 r. stoi na czele Referatu Duszpasterstwa Komendy Okręgu Kielce AK,

-w latach 1945 – 1960 proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w miejscowości Wonieść, powiat Kościan,

-w latach 1960 – 1969 proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w miejscowości Wyskoć,

-w latach 1969 – 1982 proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w miejscowości Wielichowo.

-w roku 1982 przechodzi zawał serca i po przejściu na emeryturę przenosi się do Krakowa gdzie mieszka jego rodzina,

Zmarł 8.08.1986 r. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w grobie rodzinnym Maruszewskich.