Migas Stefan

Pseudonim: „Zawisza”
Oddział specjalny Oddziału II Wywiad Okręgu Kielce

-Wchodzi w skład specjalnego zespołu podlegającego bezpośrednio szefowi Oddziału II Wywiad Komendy Okręgu. W zespole były osoby które ze względu na zajmowane stanowisko były cennym źródłem informacji.