Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Brak danych o służbie w konspiracji.