Szantyr Jan

Pseudonim: "Ursyn".

Stopień wojskowy: por./kpt. 

Inspektorat Kielecki, Inspektorat Częstochowski.

II wojna światowa

Podczas kampanii obronnej 1939r. zmobilizowany do 67 dywizjonu artylerii lekkiej. 3 bateria, którą dowodził, została podporządkowała dowódcy 14 Dywizji Piechoty.
Podczas okupacji niemieckiej żołnierz Polskiej Organizacji Zbrojnej gdzie pełnił funkcję Szefa Sztabu Okręgu Nr 5 Częstochowsko-Kieleckiego. Organizacja scaliła się z AK.
Od połowy 1942r. do września 1942r. Szef Sztabu Inspektoratu Kielce AK.
Od września 1942r. do czerwca 1943r. – adiutant Inspektora Częstochowskiego AK.
Prawdopodobnie od września 1942r. pełni też funkcję Szefa referatu organizacyjnego Inspektoratu Częstochowskiego. Funkcję pełnił do stycznia 1945r.