Okorski Jan

Pseudonim: „Wacław” (prawdopodobnie).

Przed wybuchem II wojny pracował w Państwowej Fabryce Amunicji w Skarżysku.
Podczas okupacji mieszkał prawdopodobnie w Warszawie.
W lipcu 1944r. mianowany został przez Komendę Główną AK konspiracyjnym komisarzem Państwowej Fabryki Amunicji (podczas wojny „Hasag”) w Skarżysku-Kamiennej.