Łozińska Maria Bronisława

Pseudonim: „Rozmaryna”.

Szef Oddziału VI BIP Komendy Okręgu oraz inne funkcje w BIP.

W konspiracji:
-kierownik Referatu Organizacyjnego Oddziału VI BIP Komendy Okręgu Kielce, prawdopodobnie od połowy 1940r. do końca 1943r.
-Szef Oddziału VI BIP Komendy Okręgu Kielce od początku 1944r. do wrzesień 1944r.
Od wiosny 1944r. współredaktor pisma „Prawda Polska ” i "Prawda Polska. Komunikat”.
Zmarła w latach 70-tych w Warszawie.