Łączek Michał

Pseudonim: „Moniek”
Stopień wojskowy: ppor.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.
II pluton 4 kompanii II batalionu 74 pp.

Początkowo żołnierz oddziału partyzanckiego Narodowej Organizacji Wojskowej por. Tadeusza Kozłowskiego „Piotr”.
20 października 1943r. grupa wchodzi w skład oddziału partyzanckiego AK Mieczysława Tarchalskiego „Marcin” w Obwodzie Włoszczowa, tworząc w nim II kompanię.
„Moniek” zostaje dowódcą 2 plutonu II kompanii.
Funkcję pełni do 15 grudnia 1943r. kiedy oddział zostaje zdemobilizowany na okres zimy.
Nie mamy potwierdzenia, że znalazł się w oddziale podczas wiosennej mobilizacji w 1944r.
W sierpniu 1944r. zmobilizowany do akcji Burza jest dowódcą II plutonu 4 kompanii II batalionu 74 pp.