Kossowska Helena

Pseudonim: „Hańcia”.

Placówka Kluczewsko w Obwodzie Włoszczowa. 

Kedyw Obwodu Włoszczowa.

Mieszkanka Januszewic, Gmina Kluczewsko.
W ZWZ od 1942r. w Placówce Kluczewsko. Pełni funkcję łączniczki Placówki i Rejonu II.
Od czerwiec 1943r. łączniczka Kierownictwa Dywersji Obwodu Włoszczowa.