Gawrońska Zofia

Pseudonim: "Wujenka".

Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Łączniczka placówki.
Później w oddziale partyzanckim „Jędrusie”.