Kofroń Zofia

Pseudonim: „Franciszka”
Podobwód Bodzentyn w Obwodzie Kielce

-Córka Ameli (zmarła w 1939r.) i Hilarego (zmarł w 1941r.) Wieszeniewskich właścicieli majątku i pensjonatu „Ameliówka” w Mąchocicach (Gmina Dąbrowa, Powiat Kielce).
-Wyszła za mąż za Włodzimierza Kofronia, który od początku okupacji niemieckiej włączył się w tworzenie struktur SZP, był w strukturach wywiadu Podobwodu Bodzentyn.
-Sama Zofia była łączniczką oraz kolporterką tajnej prasy, a dom Kofroniów był miejscem zakwaterowania wielu oficerów struktur AK oraz oddziałów partyzanckich działających na terenie Gór Świętokrzyskich.
-Po 1945r. dla uniknięcia represji zamieszkała z mężem we Wrocławiu.
-Po śmierci męża w 1958r. wróciła z córką Ewą do Mąchocic, ale ze względu na prześladowania komunistów nie była w stanie utrzymać pensjonatu „Ameliówka”.