Kowalski Kazimierz

Pseudonim: „Wilk”.
Samodzielna Grupa Przemysłowa.
Organizacja: Polska Niepodległa.
Okręg Przemysłowy „Centrum” w ramach AK.

-Inżynier.
-Od przełomu 1939/40r. wspólnie z Franciszkiem Przeździeckim i Kazimierzem Kowalskim zakłada w Kielcach zakład naprawy wodociągów (ul. Kilińskiego 10).
-Zapewne bardzo wcześnie zostaje członkiem Samodzielnej Grupy Przemysłowej, której założycielem i komendantem jest Przeździecki. Od kwietnia 1942r. organizacja wchodzi w skład AK.
-W czerwcu 1942r. na polecenie Przeździeckiego Kazimierz Kowalski „Wilk” organizuje w Kielcach przy ulicy Słonecznej 6 jednostkę produkcyjną pod kryptonimem „Krzaki”. Współorganizatorem placówki jest Tadeusz Waszkiewicz „Marian”. Placówka produkowała granaty w ramach Okręgu Przemysłowego „Centrum” (część składowa Kierownictwa Produkcji Konspiracyjnej Komendy Głównej AK) i nigdy nie została przez Niemców wykryta.