Kownacki Kazimierz

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Zmobilizowany do akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału partyzanckiego „Modrzew” bierze udział w walce o Rytwiany i o Staszów.
Podczas wycofywania się ze Staszowa, po opanowaniu miasta przez oddziały AK, pozostał na wysuniętej placówce. Wzięty do niewoli, następnie rozstrzelany przez Niemców przy ulicy Cmentarnej.