Bałabuch Henryk

Pseudonim: „Osa”
Referat II wywiad Komendy Obwodu Kielce

-Syn dozorcy koszar na kieleckiej Bukówce.
-Jeszcze we wrześniu 1939r wyniósł z koszar 4 karabiny, które ukrył.
-Bardzo wcześnie wstąpił do ZWZ. Należał do grupy sabotażowo – dywersyjnej w referacie II wywiad Komendy Obwodu której szefem był Antoni Wacławik „Saturn”. Centralnym punktem spotkań grupy był dom „Saturna” przy ulicy Szerokiej 14 (dziś Żeromskiego). Grupa prowadziła nasłuch radiowy, kolportowała prasę i przygotowywała się do zadań sabotażowo – dywersyjnych. W tym celu przeprowadzono kilka akcji rozbrajania Niemców.
-8 lutego 1941 r. wszyscy członkowie grupy poza Władysławem Wojtasikiem „Wicher” (nie było go wtedy w domu) zostali aresztowani za sprawą Józefa Małachowskiego „Wilk” – niemiecki agent.
-Początkowo prawdopodobnie osadzony w kieleckim więzieniu przy ul. Zamkowej, a następnie wywieziony do obozu w Auschwitz, gdzie został zamordowany.