Wesołowski

Pseudonim: „Brzoza”
Stopień wojskowy: mjr
Sztab 7 Dywizji Piechoty.

Brak informacji o życiorysie i przebiegu służby.
Od sierpień/wrzesień 1944r. Szef Łączności 7 Dywizji Piechoty.