Winczewska Stanisława

Ekspozytura wywiadu "Sosna" Oddziału II Komendy Okręgu Kielce 

-Urodzona w 1892 r.
-Właścicielka mieszkania przy ul. Słowackiego 14 w Radomiu gdzie mieścił się punkt kontaktowy ekspozytury wywiadu „Sosna” Oddziału II Wywiad Komendy Okręgu Kielce.
-Aresztowana 24 września 1942 r. w wyniku rozpracowania struktur po nieudanej próbie likwidacji niemieckiego agenta Maksymiliana Szymańskiego „Relampago”.
-Powieszona 15 października 1942 r. na ul. Warszawskiej w Radomiu w publicznej egzekucji.