Gabiszewski Józef

Pseudonim: „Aleksander”
Samodzielna Grupa Przemysłowa.
Organizacja: Polska Niepodległa.
Okręg Przemysłowy „Centrum” w ramach AK.

-Podczas okupacji Dyrektor Banku Rolnego w Kielcach i składnicy „Społem”
- Jesienią 1939r., obok Franciszka Przeździeckiego, jeden ze współzałożycieli Samodzielnej Grupy Przemysłowej (tajna organizacja nastawiona na organizację struktur sabotażu i wywiadu w zakładach Centralnego Okręgu Przemysłowego).
-Od kwiecień 1942r. organizacja wchodzi w skład AK, gdzie zachowuje odrębność organizacyjną. Gabiszewski w Komendzie organizacji pełni funkcję oficera wywiadu.