Kuśmierska Anna

Pseudonim: „Ewa”
Oddział II Wywiad Komendy Okręgu Kielce

-Łączniczka Oddziału II Wywiad Komendy Okręgu Kielce. Często przewoziła pilną i ważną pocztę wywiadowczą do centrali II Oddziału w Warszawie.
-Od lata 1944 r. utrzymywała kontakt w domu Walerii Jaruzelskiej przy ul. Słowackiego z radiostacją polową oficerów sowieckich „Anatola” i „Mariana” (akcja prowadzona na rozkaz szefa Oddziału II Komendy Okręgu „Bartka”)
-W okresie przegrupowań formacji niemieckich na przedpolu przyczółka baranowskiego działała w charakterze wywiadowczyni w wioskach Obwodu Sandomierz. Sprytnie i pomysłowo wymykała się z pułapek zastawianych przez wojskowe służby wywiadowcze Wehrmachtu i policji niemieckiej.