Habenling M.

Pseudonim: „Maryla”.
Samodzielna Grupa Przemysłowa.
Organizacja: Polska Niepodległa.
Okręg Przemysłowy „Centrum” w ramach AK.

- Jesienią 1939r., obok Franciszka Przeździeckiego, jedna ze współzałożycieli Samodzielnej Grupy Przemysłowej (tajna organizacja nastawiona na organizację struktur sabotażu i wywiadu w zakładach Centralnego Okręgu Przemysłowego).
-Od kwiecień 1942r. organizacja wchodzi w skład AK, gdzie zachowuje odrębność organizacyjną.
-W organizacji przez cały czas pełni funkcję łączniczki.