Marcinkowski Zenon

Pseudonim „Grot”.
Stopień wojskowy: kapral.
Placówka Włoszczowa Miasto, Obwód Włoszczowa.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.
I kompania I batalionu 74 pp.

Urodził się 3 października 1915r. we Włoszczowie. Ojciec Jan.
Szkołę powszechną, a następnie zawodową ukończył we Włoszczowie.
Służbę wojskową odbył w 3 Pułku Lotnictwa Wojskowego w Poznaniu, gdzie uzyskał stopień kaprala.
Podczas kampanii jesiennej 1939r. nie powołany do wojska.
Już jesienią 1939r. wstępuje do SZP i zostaje żołnierzem Placówki Włoszczowa Miasto.
-od jesień 1942r. – do lato 1943r. pełni funkcję Komendanta Placówki Włoszczowa Miasto.
Jednocześnie jest dowódcą patrolu, który zdobywa broń podczas akcji kolejowych.
- 5 sierpnia 1943r. wstąpił do oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”
-w połowie sierpnia 1943r. został dowódcą drużyny i funkcję tą pełnił do 15 grudnia 1943r. kiedy nastąpiła demobilizacja oddziału na okres zimy.
-Wiosną zmobilizowany do oddziału gdzie w dalszym ciągu pełni funkcję dowódcy drużyny.
-Awansowany na sierżanta
-Podczas akcji Burza w I kompanii I batalionu 74 pp, gdzie pełni funkcję oficera broni.
-Ranny 8 września 1944r.w kolano podczas Nową Wsią i Brzozówką.
Po 1945r. aresztowany przez władze prosowieckie i skazany na 4 lata więzienia. Karę odbył w całości.
Po wyjściu z więzienia przeniósł się do Kielc, gdzie pracował m.in. w „Chemarze”.
Zmarł 5 października 1985r.