Gładysiński Wacław

Pseudonim: „Mały”
Oddział partyzancki Obwodu Kielce Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilk”
Oddział partyzancki „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.
1 kompania I batalionu 4 ppLeg.

-Od ? żołnierz oddziału partyzanckiego Obwodu Kielce Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilk”.
-Od połowy lipca 1944 roku wraz z całym oddziałem wchodzi w skład oddziału partyzanckiego Obwodu Kielce „Wybranieccy” Mariana Sołtysika „Barabasz”, gdzie tworzy IV pluton.
-Podczas akcji Burza, wraz z całym oddziałem, tworzy 1 kompanię I batalionu 4 ppLeg.
-27.09.1944r. poległ w Zakrzowie (przysiółek Zakrzówek) gdzie kwaterujących partyzantów zaskoczyli Niemcy. Zginął od kul niemieckich km-ów w czasie wycofywania się.
-Pierwotnie pochowany wraz z innymi poległymi w lesie w pobliżu Zakrzowa. Po wojnie jego ciało przeniesiono na Cmentarz Partyzancki w Kielcach (kwatera: 230).