Jacuński Henryk

Pseudonimy: „Kietlicz”, „Marcin”, „Nik”.
Stopień wojskowy: rotmistrz.
Komenda Obwodu Częstochowa.
Sztab Inspektoratu Częstochowa.
Sztab 7 Dywizji Piechoty.

We wrześniu 1939r. dowódca I plutonu w szwadronie kawalerii dywizyjnej 29 DP.
Na przełomie październik/listopad 1939r. wstępuje w Warszawie do Tajnej Armii Polskiej.
Skierowany na teren Okręgu III Lublin TAP gdzie jest dowódcą konspiracyjnej kompanii.
Na przełomie 41/42r. następuje scalenie TAK z ZWZ. Prawdopodobnie w tym czasie zostaje zdekonspirowany. Zapewne dzięki wcześniejszym kontaktom z TAP przenosi się na teren Obwodu Częstochowa. Być może znaczenie ma fakt, że od lutego 1942r.Inspektorem Częstochowskim został ppłk Mirecki Stanisław "Butrym", a jego adiutantem i Kierownikiem Referatu I Organizacyjnego jest rtm. Jan Lipczewski "Wojtek" z którymi współpracował w TAP.
Od kwiecień 1942r. Szef Referatu II Wywiad Obwodu Częstochowa.
Od czerwiec 1943r. do lipiec 1944r. jest adiutantem Inspektora Częstochowskiego i pełni w tym samym czasie funkcję Szefa Referatu Wywiadu Inspektoratu Częstochowa.
Od koniec lipca do październik 1944r. adiutant dowódcy odtwarzanej podczas akcji Burza na terenie Inspektoratu Częstochowa 7 Dywizji Piechoty.