Wilk Jan

Pseudonim: „Wicher”
Placówka Chęciny-Korzecko w Obwodzie Kielce

-od lipiec? 1944 r. kierownik referatu VII Kedyw,