Baryła Władysław

Zdjęcie z okupacji.

Pseudonim: „Orlicz”.
Stopień wojskowy: strzelec/ sierżant.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.
5 kompania II batalionu 74 pp.

Urodził się 1 września 1918r. we wsi Zagórze, Gmina Irządze, Powiat Włoszczowa. Syn Floriana, który prowadzi gospodarstwo.
W roku 1934 ukończył szkołę powszechną.
W 1939r. ukończył II klasę gimnazjum.
W listopadzie 1939r. wstąpił do miejscowej organizacji konspiracyjnej „Wyzwolenie”.
W 1940r. wywieziony na roboty do III Rzeszy. 5 maja 1941r. zagrożony aresztowaniem za słuchanie radia usiłował popełnić samobójstwo. Leczony w klinice w Monachium ucieka 6 grudnia 1942r. i powraca do rodzinnego domu.
Wiąże się z Batalionami Chłopskimi.
Od 4 lipca 1943r., jako kapral, jest żołnierzem oddziału partyzanckiego AK Mieczysława Tarchalskiego „Marcin” (Obwód Włoszczowa), gdzie jest skierowany na przeszkolenie przez kierownictwo BCH.
Od sierpnia 1943r. zastępca dowódcy 2 drużyny.
W połowie listopada 1943r. odkomenderowany do 3 kompanii złożonej z członków Batalionów Chłopskich, gdzie jest szefem kompanii.
W oddziale przebywa do 15 grudnia 1943r. kiedy następuje demobilizacja na okres zimy.
Powraca w rodzinne strony gdzie współpracuje z BCH.
Wiosną 1944r. nie wraca do oddziału, ale jest w grupie Ludowej Straży Bezpieczeństwa Józefa Sygita „Jan”.
Lato 1944r. dowodzi oddziałem Ludowej Straży Bezpieczeństwa w lasach lelowskich.
We wrześniu 1944r., już jako sierżant, zmobilizowany do 5 kompanii II batalionu 74 pp gdzie pełni funkcję szefa kompanii.
W listopadzie 1944r. zdemobilizowany powraca do rodzinnego domu.
Po 1945r. wyjechał na Ziemie Zachodnie i zamieszkał w Dębnie Lubuskim.