Maciejewski Józef

Pseudonim: „Maciek”
Stopień wojskowy: podchorąży
Komendant rejonu wywiadowczego „Przydroże” i „Wrzosy”

Mieszkaniec wsi Belno, Gmina Daleszyce.
-prawdopodobnie już jesienią 1939r. w SZP.
-na polecenie por. Mieczysława Drewicza „Jan” tworzy struktury wywiadu na terenie gmin: Dąbrowa, Wola Jachowa, Bieliny, Nowa Słupia,
-zostaje kierownikiem rejonu wywiadowczego „Przydroże” obejmującego teren na którym organizował konspiracje,
-od sierpnia 1940r. nadzoruje także pracę wywiadu w gminach: Daleszyce, Cisów i Szczecno,
-w czerwcu 1941r. ciężko zachorował i został przerzucony do Warszawy na leczenie,
Dalsze losy nieznane.