Wojciechowski Jan

Zdjęcie z czasu okupacji

Pseudonimy: „Aiz”, „Jan”, „Jasiek”, „Janusz”, „Jowisz”, „Młodzian” vel Jankowski, vel Michał Ruciński
Inspektor Inspektoratu ZWZ Kutno w Okręgu Łódź.

Stopień wojskowy: kpt./mjr.

Następnie w Okręgu Kielce pełni funkcje: Komendant Obwodu AK Iłża, Komendant Obwodu Opatów i p.o. Inspektora Inspektoratu AK Sandomierz.

Młodość i wojsko

Urodził się 19 III 1903r.

Ukończył w 1924r. gimnazjum.
-W latach 1924-1925 odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie, potem od IX 1925r. do VIII 1927r. w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Maz. - Komorowie. Promowany na stopień ppor. sł. st. piechoty 15 VIII 1927r. z przydziałem do 25 pp w Piotrkowie Trybunalskim na stanowisko d-cy plutonu.
-Do stopnia por. awansowany15 VIII 1929r. Następnie d-ca kompanii w 25 pp.
-Na stopień kpt. awansowany 1 I 1936r.
W kampanii obronnej 1939r. pełnił funkcję adiutanta 25 pp. Walczył z wrogiem w szeregach 25 pp w składzie 7 DP w rejonie Częstochowy i Złotego Potoku.

II wojna światowa

W kampanii obronnej 1939r. pełnił funkcję adiutanta 25 pp. Walczył z wrogiem w szeregach 25 pp w składzie 7 DP w rejonie Częstochowy i Złotego Potoku.
-Po rozbiciu przez Niemców 7 DP unika niewoli i powraca do Piotrkowa Tryb. Od jesieni 1939r. czynny grupie konspiracyjnej zorganizowanej w Piotrkowie z b. oficerów i podoficerów 25 pp.
-Następnie od XI 1939r. w SZP potem ZWZ. Od XII 1939r. do IV 1940r. organizator komórki II Oddziału sztabu Komendy Okręgu ZWZ Łódź, którą kierował do IV 1940r.
-W IV 1940r. mianowany Inspektorem Inspektoratu Rejonowego ZWZ Kutno, którym kierował do IV 1941r. Zagrożony aresztowaniem powraca do Łodzi, gdzie obejmuje funkcje szefa IV Oddziału Komendy Okręgu ZWZ/AK Łódź. W końcu 1942r. zdekonspirowany opuścił teren Okręgu Łódź AK.
- Od II 1943r. do III 1944r. był Komendantem Obwodu AK Iłża w Okręgu Kielce.
- Od III 1944r. do I 1945r. Komendant Obwodu AK Opatów. Uczestnik akcji „Burza”. 

-Od sierpnia 1944r. dowódca 3 pułku piechoty Legionów AK.

-W połowie sierpnia odwołany powrócił do konspiracji, 

Do 12 października 1944r. pełnił funkcję Inspektora Inspektoratu Sandomierskiego AK (od tego dnia inspektorat formalnie przestał istnieć)
-Rozkazem KG AK z 23 I 1945 awansowany z starszeństwem 1 I 1945r. do stopnia majora sł. st. piechoty.
-Po rozwiązaniu 19 I 1945r. AK ukrywał się.
-Był represjonowany przez UB. Po wojnie w kraju.

Dalsze losy n/n