Kaliciński Franciszek

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

W konspiracji prawdopodobnie od 1940r.
W październiku 1943r. aresztowany przez żandarmerię ze Staszowa. Po śledztwie rozstrzelany w Sielcu. Jego ciało koledzy z konspiracji odkopali i pochowali na cmentarzu.