Piątkowski Tadeusz

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

9 kompania 2 ppLeg.AK

Żołnierz 9 kompanii III batalionu 2 ppLeg. AK