Stopień: podchorąży.

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej. W Podokręgu Kieleckim - I Rejon, który miał siedzibę w Staszowie, był odpowiedzialny za propagandę. 
Latem 1943 roku podporządkował się rozkazom scaleniowym i przeszedł do AK do Placówki Staszów.
We wrześniu 1944r. aresztowany przez Sowietów lub UB. Przewieziony do więzienia w Sandomierzu. Po wielokrotnych przesłuchaniach uwolniony bez postawienia zarzutów.