Tarnowski Jan

Placówka Chęciny-Korzecko w Obwodzie Kielce

-nauczyciel w szkole powszechnej w Chęcinach,
-od ? w strukturach ZWZ-AK, nauczyciel zajmujący się tajnym nauczaniem,
-w 1943 r. po aresztowaniu Stefana Jarosińskiego (organizator tajnego nauczania) zagrożony aresztowaniem opuszcza Chęciny. Przenosi się wraz z żoną i dójką małych dzieci ma plebanię w Lelowie (Obwód Koniecpol) gdzie proboszczem jest jego brat Józef. Pracuje jako rolnik na polach parafii. Wspólnie z żoną prowadzili tajne nauczanie nie zgłoszone formalnie do Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.