Seweryn Aleksander

Zdjęcie z okupacji.

Pseudonimy: „Bartosz”, „Andrzej”
Stopień wojskowy: ppor.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Dzieciństwo i młodość

Urodził się w październiku 1914r. Jego ojciec, Jan, jako mistrz papierniczy często zmieniał pracę.
Uczył się w Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
Po maturze ukończył także szkołę podchorążych także w Częstochowie.
W 1939r. rodzice przenieśli się do miejscowości Klucze koło Olkusza, gdzie ojciec podjął pracę w miejscowej papierni.

II wojna światowa

Kampanię obronną 1939r. odbywa w szeregach 27 pp z którym dociera aż na Wołyń. Dostaje się tam do sowieckiej niewoli, ale udaje mu się uciec z transportu.
Pieszo wraca do strefy opanowanej przez Niemców, ale zostaje przez nich złapany i odesłany do obozu jenieckiego w Częstochowie. Drugi raz ucieka i dociera do rodziny w Kluczach.
Nawiązuje kontakt z ruchem ludowym i zostaje żołnierzem BCH.
W październiku 1943r. obejmuje dowództwo oddziału partyzanckiego Ludowej Straży Bezpieczeństwa Józefa Sygita „Jan”.
18 listopada 1943r. w okolice gajówki Szyszko koło Nakła (Placówka Szczekociny) zgodnie z wcześniejszym porozumieniem AK z BCH podporządkował się Mieczysławowi Tarchalskiemu „Marcin”. Dowodzony przez niego oddział utworzył w nim III kompanię, którą dowodził „Bartosz”.
15 grudnia 1943r. oddział został zdemobilizowany na okres zimy.
Ppor. „Bartosz” powraca z kompanią w południową część Obwodu Włoszczowa, gdzie rozprowadza ludzi na konspiracyjne kwatery. Sam stoi na czele ok. 20-osobowej grupy podlegającej bezpośrednio „Marcinowi”.
Podczas okresu zimowego prowadzi podchorążówkę BCH.
W końcu marca 1944r. zostaje ranny w udo.
W kwietniu 1944r. powraca do oddziału „Marcina” i zostaje zastępcą dowódcy III plutonu. Zmienia wtedy pseudonim na: „Andrzej”.
28 maja 1944r. ginie wraz z trzema żołnierzami podczas patrolu. W lesie pod Kurzelowem wpadają w niemiecką zasadzkę.
Pogrzebany na cmentarzu żydowskim we Włoszczowie. Po wojnie ekshumowany i przeniesiony na cmentarz parafialny we Włoszczowie gdzie jest pogrzebany w kwaterze partyzanckiej.