Skawiński Maciej

Pseudonim: „Witek”
Stopień wojskowy: kapral.
Inspektorat Częstochowski.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

W materiałach wspomnieniowych określany jest jako kapitan, ale to mało prawdopodobne: podlegał by oficerom niższych szarż co jest niemożliwe.
Mieszkaniec wioski Biała Wielka - Placówka Lelów w Obwodzie Włoszczowa. Prawdopodobnie za pośrednictwem ppor. Przemysława Schutza „Ludwik” związał się ze strukturami Inspektoratu Częstochowskiego i dlatego nie widnieje w ewidencji Placówki. „Ludwik” był tam oficerem zrzutowym, a „Witek” opiekował się magazynem materiału zrzutowego, który umieszczony był niedaleko od Bogumiłka (rodzinna miejscowość „Ludwik”).
Prawdopodobnie jesienią wstępuje do oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”.
Zapewne w październiku 1943r. zostaje dowódcą plutonu CKM.
W oddziale przebywa do 15 grudnia 1943r. kiedy następuje demobilizacja na okres zimy.
„Witek” ma dowodzić jedną z grup żołnierzy, którzy będą do stałej dyspozycji dowódcy oddziału.
Brak informacji o dalszych losach.