Kawałek Jan

Pseudonim: „Wilk”

Stopień wojskowy: ppor. rez.

Placówka Oleszno w Obwodzie Włoszczowa AK

Urodził się 7 października 1908 r. we wsi Wilków gmina Irządze. Syn Franciszka.

-mieszkaniec wsi Chotów gm. Oleszno gdzie jest kierownikiem szkoły podstawowej. Prowadzi tajne nauczanie.

-10 maj 1940 r. wstępuje do ZWZ z przydziałem do Placówki Oleszno AK,

-prowadzi w Chotowie tajne nauczanie,

-jest dowódcą drużyny w Chotowie,

-30 październik 1944 r. podczas przejazdu przez Chotów niemieckiej kolumny poszukującej śladów przejścia oddziału Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurt” został aresztowany w grupie sześciu osób. Po wstępnym przesłuchaniu (grożono im rozstrzelaniem gdy nie podadzą kierunku gdzie udał się „Nurt”) czwórkę zwolniono. Kawałek oraz Franciszek Lis zostali zabrani do Oleszna. Po kolejnym przesłuchaniu Lis został wypuszczony, a po „Wilku” wszelki ślad zaginął.