Chmielewski Kazimierz

Placówka Czyżów Szlachecki w Obwodzie Opatów AK

Mieszkaniec wsi Jakubowice w gminie Ożarów.

-przed wybuchem wojny nauczyciel,

-należał do ZWZ z przydziałem do plutonu Jana Steca „Zygmunt”  należącego do Placówki Czyżów,

-prowadził tajne komplety,