Jakóbiec Janina

Jakóbiec Janina „Stacha”, „Kalina”

Pseudonim: „Stacha”, „Kalina”
Oddział II Wywiad Komendy Okręgu Kielce

-Działaczka społeczna m.in. przewodnicząca garnizonowej organizacji Rodziny Wojskowej.
-Żona kapitana 72 pp im. Dionizego Czachowskiego stacjonującego przed wojną w Radomiu (podczas okupacji przebywał w niemieckim obozie jenieckim).
-Od roku 1940 była zaangażowana w pracy wywiadowczej SZP w Radomiu.
-Od stycznia 1941 r. jej dom przy ul. Żeromskiego 17 w Radomiu stał się pracownią sztabu II Oddziału Okręgu. Miał on tam idealne warunki do pracy konspiracyjnej, gdyż dom mieścił się przy ulicy ruchliwej, biegnącej w centrum miasta i posiadał dwa wejścia od frontu przez sklep z porcelaną i drugie od podwórza. Kancelaria funkcjonowała tam do lata 1944 r.
-W kancelarii pełniła funkcję łączniczki.