Firmant Jan

Placówka Staszów. Obwód Sandomierz.

9 kompania 2 ppLeg.AK

W kwietniu 1944r. w grupie żołnierzy z Placówki Staszów, która stanowi ubezpieczenie zrzutu lotniczego w Lesisku.
W maju 1944r. podczas akcji rekwizycyjnej w kolejce wąskotorowej wziął udział w starciu z Niemcami.
Zmobilizowany do akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału partyzanckiego „Modrzew” bierze udział w walce w Rytwianach i o Staszów.
Żołnierz 9 kompanii III batalionu 2 ppLeg. AK. 8 sierpnia 1944r. w patrolu dowodzonym przez kpr. Wacława Raja powraca do Staszowa po zamówiony chleb. Wobec zajęcia terenu przez wojska sowieckie grupie nie udało się już powrócić do kompanii.