Wójcikiewicz Halina

Pseudonim: „Halszka”.

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Już jesienią 1939r. pomagała jeńcom polskim przetrzymywanym w koszarach w Staszowie. Zrywała także niemieckie obwieszczenia z murów Staszowa.
W konspiracji już od 1940r.
Przez pewien czas w jej mieszkaniu znajdowała się „skrzynka” kontaktowa placówki.
Szkolona jako sanitariuszka, ale pełniła także funkcję łączniczki.
28 lipca 1944. razem z Komendantem Placówki Staszów i sierżantem Sawickim przewiozła na furmance do rejonu zakwaterowania oddziału partyzanckiego „Modrzew” transport żywności, leków i środków opatrunkowych.