Szafulski Leon

Pseudonim: „Smętny”
Placówka Piekoszów w Obwodzie Kielce
Komenda Podobwodu Piekoszów w Obwodzie Kielce

-od ? do styczeń 1945 r. prowadzi tajną kancelarię Placówki Piekoszów,
–od lipiec 1943 r. do styczeń 1945 r. kierownik Referatu I ogólno organizacyjnego Placówki Piekoszów,
–równolegle od lipca 1943r. jest kierownikiem Referatu I organizacyjnego w Komendzie Podobwodu oraz prowadzi tajną kancelarię i konspiracyjne archiwum.